Tin tức

Bạn có muốn biết thêm về công ty chúng tôi ? Những thông tin về những giải pháp và những sản phẩm mới nhất sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

Tham gia hội thao quận Tân Bình 2014

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong công nhân, lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các tổ chức và doanh nghiệp, tạo điều kiện giao lưu hoạt động văn hóa, văn nghệ trong công nhân, lao động. Liên đoàn Lao động quận Tân Bình tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 năm 2014.

Hưởng ứng lời mời của công đoàn quận Tân Bình, công ty rakumo đã tích cực tham gia các hoạt động được tổ chức với các nội dung đá bóng, cầu lông.

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.