Tin tức

Bạn có muốn biết thêm về công ty chúng tôi ? Những thông tin về những giải pháp và những sản phẩm mới nhất sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

Thảo luận quản lý dự án và quản lý lịch trình

1. Project management

Project management là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.
Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

Nội dung hội thảo

 • Về Project management
 • Các chức năng chính của Project management
 • Các lĩnh vực Project management
 • Các giai đoạn Project management
 • Các hình thức và mô hình Project management
 • Các bí quyết trong Project management
 • Lịch sử của Project management
 • Các chủ đề Project management
 • Thuật ngữ trong Project management

2. Schedule management

Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép và những yêu cầu về chất lượng đã định.
Mục đích của quản lý thời gian là làm sao để dự án hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng những yêu cầu đã định về chất lượng.
Quản lý thời gian là cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác cần cho công việc dự án. Trong môi trường dự án, chức năng quản lý thời gian và tiến độ quan trọng hơn trong môi trường hoạt động kinh doanh thông thường vì nhu cầu kết hợp phức tạp và thường xuyên liên tục giữa các công việc, đặc biệt trong trường hợp dự án phải đáp ứng một thời hạn cụ thể của khách hàng.

 • Khái niệm Schedule management
 • Tầm quan trọng của Schedule management
 • Các quy trình Schedule management
 • Xác định hoạt động
 • Sắp xép thứ tự hoạt động
 • Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động
 • Tính thời gian và nguồn lực
 • Phát triển và điều khiển lịch biểu
 • Phương pháp CPM và phương pháp sơ đồ PERT
 • Kỹ thuật rút ngắn tiến độ dự án

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.