Tin tức

Bạn có muốn biết thêm về công ty chúng tôi ? Những thông tin về những giải pháp và những sản phẩm mới nhất sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

rakumo kỷ niệm 1 năm thành lập

Sau 1 năm thành lập, công ty rakumo đã tổ chức kỷ niệm, đánh dấu 1 năm hoạt động và phát triển, các nhân viên của rakumo đã tham gia Kỷ niệm 1 năm thành lập công ty và tổng kết năm Tài chính.

Nghe giám đốc tổng kết hoạt động 1 năm của công ty và kế hoạch phát triển năm tới

Nghe giám đốc tổng kết hoạt động 1 năm của công ty và kế hoạch phát triển năm tới

Tham gia game thử thách tập thể

Các thành viên tham gia game thử thách tập thể

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.