Dự án

Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Application Development

 • Công Nghệ :
  1. Objective-C
  2. SqlLite
  3. iOS
  4. XCode
  5. Android
  6. PHP
  7. MySql
  8. Apache
  9. Linux
 • Thời Gian : 5 tháng

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.