Dự án

Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Attendance Management System

  • Công Nghệ :
    1. Objective-C
    2. CoreData
    3. iOS
    4. XCode
  • Thời Gian : 5 tháng

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.