Dự án

Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Time Management

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
  8. JSON
  9. AWS
  10. Google OAuth
 • Thời Gian : 6 tháng

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.