Thông tin

Sự hài lòng của khách hàng là số một. Tạo ra chất lượng mới cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ, làm cho cuộc sống và sự nghiệp tốt hơn trong lĩnh vực IT.

Triết lý kinh doanh & Phương châm hoạt động

vision-mission-vn

Phương châm hoạt động

Sự hài lòng của khách hàng là số 1

Thực hiện sau khi hướng dẫn mục đích thật sự của khách hàng, chứ không chỉ là làm theo lệnh.

Trung thực・Cởi mở・Vui vẻ

Chỉ trích không phải là kẻ thù, hãy chấp nhận một cách mềm mỏng, và đứng trên lập trường người dùng để đánh giá sự việc.

Tự lực・Tự cường,
có tinh thần tự học hỏi

Tự lực, tự cường tiếp thu kiến thức, có tinh thần tự học hỏi kĩ thuật mới mỗi ngày, và áp dụng vào công việc.

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.