Dự án

Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Media posting system

Media posting system

 • Technology :
  1. Android
  2. Objective-C
  3. PHP
  4. MySQL
 • Times : 7 month

file-management-system

File management system

 • Technology :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
  8. JSON
  9. AWS
 • Times : 7 month

mullion

Mobile Sites

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
 • Thời Gian : 4 tháng

kaigai yoyaku

Content Service

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
 • Thời Gian : 4 tháng

timecardweb

Time Management

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
  8. JSON
  9. AWS
  10. Google OAuth
 • Thời Gian : 6 tháng

pargolf

Reservation Service

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. HTML5
  6. CSS3
  7. Ajax
  8. JSON
  9. AWS
  10. ...
 • Thời Gian : 4 tháng

timecard

Attendance Management System

 • Công Nghệ :
  1. Objective-C
  2. CoreData
  3. iOS
  4. XCode
  5. ...
 • Thời Gian : 5 tháng

scorecard

Application Development

 • Công Nghệ :
  1. Objective-C
  2. SqlLite
  3. iOS
  4. XCode
  5. Android
  6. PHP
  7. MySql
  8. Apache
  9. Linux
  10. ...
 • Thời Gian : 5 tháng

photoservice

Sales System

 • Công Nghệ :
  1. PHP
  2. Apache
  3. JavaScript
  4. MySQL
  5. FTP
  6. Flash
  7. HTML5
  8. CSS3
  9. Ajax
  10. JSON...
 • Thời gian : 12 tháng

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.