Dịch vụ

Công việc kinh doanh của bạn muốn đạt được những thành công lớn, muốn trở thành một công ty hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi có thể hỗ trợ những dịch vụ công nghệ tốt nhất để giải quyết những vấn đề của bạn.

Dịch vụ

Phát triển・Bảo trì hệ thống・Ứng dụng công việc

  • Hệ thống・Ứng dụng liên quan tới Web
  • Nội dung hệ thống
  • Hệ thống các loại nghiệp vụ

Phát triển・Bảo trì ứng dụng điện thoại di động

  • Ứng dụng Android
  • Ứng dụng iOS
  • Ứng dụng Window mobile
  • Ứng dụng feature phone

Thiết kế・Phát triển・Bảo trì Website

  • Đề xuất・Thiết kế
  • Vận hành・Phát triển
  • Bảo hành・Bảo trì

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.