Thông tin

Sự hài lòng của khách hàng là số một. Tạo ra chất lượng mới cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ, làm cho cuộc sống và sự nghiệp tốt hơn trong lĩnh vực IT.

Điểm mạnh

 1. Khả năng lập kế hoạch giai đoạn cấp cao

  Có thể đề xuất hệ thống phân tích workflow của khách hàng theo quan điểm của người dùng.

 2. Giao tiếp dạng đề án

  Không chỉ là giao tiếp thụ động, mà bằng cách vận dụng kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Nhật, sẽ thực hiện giao tiếp dạng đề án hướng dẫn nhu cầu (mục đích thật sự) của khách hàng bằng tiếng Nhật tự nhiên, có thể tiết giảm thời gian, hoặc giảm lỗi, feedback của cả hai bên.

 3. Năng lực kỹ thuật rộng

  Kĩ thuật liên quan tới phát triển (như ngôn ngữ, DB) là điều tất nhiên, ngoài ra cũng mạnh các kĩ thuật như bên dưới.

  • Kĩ thuật liên quan cơ sở hạ tầng, kĩ thuật làm nhẹ web
  • Di chuyển sang AWS, vận dụng AWS
  • Saleforce, liên kết thanh toán, GAE

Kỹ thuật

Ngôn Ngữ FW

Php, Java, Objective-C, Java for mobile, VBA, Python,.NET, Swift, NodeJS,… Yii, CakePHP, Symphony,…

OS/NW/DB

Linux, iOS, Android, Windows, Samba,… AWS(VPC, EC2, RDS, S3, Cloud Watch)… MySql, SqlLite, PostgreSql,…

Front End

HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, Bootstrap,… PhotoShop, Illustrator,…

Môi trường khác

Redmine, SVN, Git, Findbugs, CheckStyle,… Google Apps, Saleforce,…

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.