Dự án

Hãy chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Media posting system

  • Technology :
    1. Android
    2. Objective-C
    3. PHP
    4. MySQL
  • Times : 7 month

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến ​​của khách hàng và luôn nỗ lực làm việc để đáp ứng yêu cầu của họ về các giải pháp IT.